Agro Oil

Agro Oil marknadsför produkter under varumärket Agrol.

Information om Agrol-produkter finns här: www.agrol.se


Lars-Göran Persson
E-post: lars-goran.x.persson@lantmannen.com
Tel: 010-5560951

Yngve Lindh
E-post: yngve.lindh@lantmannen.com
Tel: 010-5560949

Marcus Andersson
Tel: 010-556 32 99
E-post: marcus.x.andersson@lantmannen.com


Roger Mannelqvist
Tel: 010 556 40 29
E-post: roger.mannelqvist@lantmannen.com

Order kan skickas direkt till Agro Oils lager i Kungsängen:

E-post: order@agrol.se
Tel: 010-556 28 00
Orderfax: 08-123 509 60