Hållbarhet, kvalitet & arbetsmiljö

Vi ser ansvarsfullt på vår roll i samhället och arbetar intensivt med att minska vår påverkan på den lokala och globala miljön genom:

  • Energibesparing
  • Avveckling av hälso- och miljöskadliga ämnen
  • Att öka andelen biologiskt nedbrytbara produkter
  • Återvinning av allt avfall
  • Rening av vatten genom vårt eget reningsverk
  • Att sänka dieselförbrukningen i våra fordon
  • Hög säkerhet för att undvika olyckor och föroreningar av yttre miljön
  • Att tillhandahålla flera svanenmärkta produkter

Petrolia är miljö- och kvalitetscertifierat enligt ISO 14001 och ISO 9001.Vi är sedan 2004 även certifierade enligt OHSAS 18001.