Om Petrolia

Petrolia AB bildades 1997 genom ett samgående mellan OK Lantmännen Smörjoljeproduktion AB (OLSAB) och Kuwait Petroleum Svenska AB (KPS). Idag samägs bolaget till 81% av OK-Q8 AB, till 15% av Lantmännen ekonomisk förening och till 4 % av övriga OK-föreningar. Den utbyggda fabriken stod klar 1998 på Loudden i Stockholms hamn. Fabriken har alltsedan dess moderniserats och ökat kapaciteten.

Stor del av våra råvaror transporteras med tankbåt till fabriken och additiv transporteras vanligen med ISO-container med järnväg och med bil.

Produktionsvolymen har vuxit alltsedan starten och nu är vi totalt ca 50 medarbetare. Petrolia har goda produktionsresurser och har fortsatt ambitionen att hjälpa ägarna till förbättrade produkter, ökade volymer och nya möjligheter.

Smörjoljetillverkning har pågått sedan 30-talet på platsen och den stora fabriksbyggnaden stod klar 1947.

www.stockholmskallan.se sökord ”Loudden” kan man se bilder från den tiden.