Produktion

Petrolia tillverkar smörjoljor och kemprodukter i våra
20 blandare och lagrar råvaror och färdigvaror i 75 cisterner och tankar.

Vi har stor kapacitet på våra 7 helautomatiska fyllningslinjer för fyllning av fat, 20 lit, 5 lit, 4 lit och 1 lit.
I vårt sortiment, som består av nära 300 olika produkter, finns allt från motor-, transmission-, hydraul till olika specialoljor samt kemprodukter t.ex. glykoler, spolarvätska, alkylatbensin, tändvätska och naturavfettning. Flaskblåsningen i Söderfors tillverkar 20 lit, 5 lit, 4 lit och 1 liters förpackningar till 75% av vårt behov.
På uppdrag åt OKQ8 driver Petrolia ett åkeri med 3 tankbilar för distribution av smörjolja. Distribution sker inom hela Skandinavien.